การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 3

 • สถานะ: (0/2) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9789745069824
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2021-08-18
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 13
 • สำนักพิมพ์: โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ลักษณทางกายภาพ: 661 หน้า, 26 cm. (300 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2557
 • เลขเรียก: NLM: WY157 ก226 เล่มที่: 3
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาลสูติศาสตร์
การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 3

ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์, บรรณาธิการ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7014493 - ยืมได้
2 7014494 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2014
 • จำนวนการยืม: 0