การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์

 • สถานะ: (0/10) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 978611505075
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2020-12-14
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 5
 • สำนักพิมพ์: โครงการส่งเสริมการแต่งตำรา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ลักษณทางกายภาพ: 422 หน้า, 26 cm. (225 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2554
 • เลขเรียก: NLM: WY159 ป171ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์

ประกายแก้ว ประพฤติถ้อย

ผู้แต่งร่วม

 • กรองกาญจน์ ศิริภักดี, ผู้ปรับปรุง
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7006884 - ยืมได้
2 7006885 - ยืมได้
3 7006886 - ยืมได้
4 7006887 - ยืมได้
5 7006888 - ยืมได้
6 7006889 - ยืมได้
7 7006890 - ยืมได้
8 7006891 - ยืมได้
9 7006892 - ยืมได้
10 7006893 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2011
 • จำนวนการยืม: 0