การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น เล่ม 1

 • สถานะ: (1/25) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 978974672700
 • จำนวนการยืม: 1 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2022-01-04
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: กลุ่มการพยาบาลสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • เมืองที่พิมพ์: เชียงใหม่
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2555
 • เลขเรียก: NLM: WY100 ก226 เล่มที่: 1
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาล
การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น เล่ม 1

เดชา ทำดี, และคนอื่นๆ, ผู้เรียบเรียง

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7009659 - ยืมได้
2 7009660 - ยืมได้
3 7009661 - ยืมได้
4 7009662 - ยืมได้
5 7009663 - ยืมได้
6 7009664 - ยืมได้
7 7009665 - ยืมได้
8 7009666 - ยืมได้
9 7009667 - ยืมได้
10 7009668 - ยืมได้
11 7009669 - ยืมได้
12 7009670 - ยืมได้
13 7009671 - ยืมได้
14 7009672 - ยืมได้
15 7009673 - ยืมได้
16 7009674 - ยืมได้
17 7009675 - ยืมได้
18 7009676 - ยืมได้
19 7009677 31 ธ.ค. 2023, 00:00 ระหว่างยืม เอกชัย กันธะวงศ์
20 7009678 - ยืมได้
21 7009679 - ยืมได้
22 7009680 - ยืมได้
23 7009681 - ยืมได้
24 7009682 - ยืมได้
25 7009683 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2012
 • จำนวนการยืม: 1