แนวทางการวางแผนการพยาบาลผู้ป่วยทางอายุรกรรม เล่ม 1 Planning guides for medicine nursing I

 • สถานะ: (0/22) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9789744654147
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2022-04-18
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 5
 • สำนักพิมพ์: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
 • เมืองที่พิมพ์: สระบุรี
 • ลักษณทางกายภาพ: 209 หน้า, 27 cm. (210 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2552
 • เลขเรียก: NLM: WY150 ว727น
 • Tags (หัวเรื่อง):
อายุรกรรม - - การพยาบาล--อายุรศาสตร์ - - การพยาบาล
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7005723 - ยืมได้
2 7005724 - ยืมได้
3 7005725 - ยืมได้
4 7005726 - ยืมได้
5 7005727 - ยืมได้
6 7005728 - ยืมได้
7 7005729 - ยืมได้
8 7005730 - ยืมได้
9 7005731 - ยืมได้
10 7005732 - ยืมได้
11 7005733 - ยืมได้
12 7005734 - ยืมได้
13 7005735 - ยืมได้
14 7005736 - ยืมได้
15 7005737 - ยืมได้
16 7005738 - ยืมได้
17 7005739 - ยืมได้
18 7005740 - ยืมได้
19 7005741 - ยืมได้
20 7005742 - ยืมได้
21 7007624 - ยืมได้
22 7012160 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2009
 • จำนวนการยืม: 0