ตำรานรีเวชวิทยา ฉบับเรียบเรียงครั้งที่ 4

 • สถานะ: (5/8) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786164430068
 • จำนวนการยืม: 5 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2024-03-08
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 636 หน้า, 26 cm. (800 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2560
 • เลขเรียก: NLM: WP100 ต221
 • Tags (หัวเรื่อง):
นรีเวชวิทยา อวัยวะสืบพันธุ์หญิง โรค
ตำรานรีเวชวิทยา ฉบับเรียบเรียงครั้งที่ 4

กิติรัตน์ เตชะไตรศักดิ์, บรรณาธิการ [และคนอื่นๆ]

ผู้แต่งนิติบุคคล

 • ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์. ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7017469 - ยืมได้
2 7017470 - ยืมได้
3 7017471 30 เม.ย. 2024, 16:49 ระหว่างยืม วิลาสินี พิศิษฐ์จิรกุลกิจ (ลุงหริ่ง)
4 7017472 - ยืมได้
5 7017473 25 เม.ย. 2024, 00:00 ระหว่างยืม ณิกัลยาณี อุดแดง
6 7017640 29 เม.ย. 2024, 00:00 ระหว่างยืม นภัสสร มหาอนันต์ศิริ
7 7017641 30 พ.ย. 2021, 00:00 ระหว่างยืม พิกุล ตินามาส
8 7017642 30 เม.ย. 2023, 00:00 ระหว่างยืม ณัฐปาลิน นิลเป็ง
 • ปีที่พิมพ์: 2017
 • จำนวนการยืม: 5