กระดูกหักและข้อเคลื่อน = Fracture and dislocation

 • สถานะ: (0/3) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9740324348
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2020-10-20
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 4
 • สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 441 หน้า, 26 cm. (350 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2552
 • เลขเรียก: NLM: WE175 พ297ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
กระดูก -- ศัลยกรรม กระดูกหัก  -- การรักษา ข้อเคลื่อน  -- การรักษา
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7006401 - ยืมได้
2 7006402 - ยืมได้
3 7006403 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2009
 • จำนวนการยืม: 0