มะเร็งหลอดอาหาร = Esophageal cancer

 • สถานะ: (0/3) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786164979987
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-07-26
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สหมิตรพัฒนาการพิมพ์
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 314 หน้า, 26 cm. (1,000 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2562
 • เลขเรียก: NLM: WI250 ม211
 • Tags (หัวเรื่อง):
หลอดอาหาร -- มะเร็ง หลอดอาหาร -- เนื้องอก
มะเร็งหลอดอาหาร = Esophageal cancer

สมเกียรติ สรรพวีรวงศ์, บรรณาธิการ

ผู้แต่งร่วม

 • สุรศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยา, บรรณาธิการ

ผู้แต่งนิติบุคคล

 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะแพทยศาสตร์. ภาควิชาศัลยศาสตร์
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7021397 - ยืมได้
2 7021398 - ยืมได้
3 7021399 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2019
 • จำนวนการยืม: 0