การประเมินภาวะสุขภาพผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ : การประยุกต์ใช้ในการพยาบาล

 • สถานะ: (0/15) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786162233791
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-01-06
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 3
 • สำนักพิมพ์: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • เมืองที่พิมพ์: ขอนแก่น
 • ลักษณทางกายภาพ: 258 หน้า, 26 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2559
 • เลขเรียก: NLM: WT 141 ผ19ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
การตรวจร่างกาย ผู้ใหญ่ -- สุขภาพและอนามัย -- การประเมิน ผู้สูงอายุ -- สุขภาพและอนามัย -- การประเมิน
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7014946 - ยืมได้
2 7014947 - ยืมได้
3 7014948 - ยืมได้
4 7014949 - ยืมได้
5 7014950 - ยืมได้
6 7014951 - ยืมได้
7 7014952 - ยืมได้
8 7014953 - ยืมได้
9 7014954 - ยืมได้
10 7014955 - ยืมได้
11 7015534 - ยืมได้
12 7015535 - ยืมได้
13 7015536 - ยืมได้
14 7015537 - ยืมได้
15 7015538 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2016
 • จำนวนการยืม: 0