ประสิทธิผลของโปรแกรมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในผู้สูงอายุ

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์
 • เมืองที่พิมพ์: นครสวรรค์
 • ลักษณทางกายภาพ: 117 หน้า, 29 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2563
 • เลขเรียก: NLM: RES. REP. QV20.5 อ248ป
 • Tags (หัวเรื่อง):
การใช้ยา -- ผู้สูงอายุ -- วิจัย
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 3002966 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2020
 • จำนวนการยืม: 0