เอกสารการสอนชุดวิชา การปฐมพยาบาลและการบำบัดโรคเบื้องต้น หน่วยที่ 8-15

 • สถานะ: (0/5) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786161608774
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2020-12-16
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 5
 • สำนักพิมพ์: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ลักษณทางกายภาพ: - หน้า, 29 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2562
 • เลขเรียก: NLM: WA292 ส241อ เล่มที่: 2
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาล ปฐมพยาบาล
เอกสารการสอนชุดวิชา การปฐมพยาบาลและการบำบัดโรคเบื้องต้น หน่วยที่ 8-15

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7020320 - ยืมได้
2 7020321 - ยืมได้
3 7020322 - ยืมได้
4 7020323 - ยืมได้
5 7020324 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2019
 • จำนวนการยืม: 0