การสร้างสัมพันธภาพเพื่อการบำบัดทางการพยาบาล สำหรับผู้ที่มีปัญหาทางจิต

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786161141431
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2022-12-09
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
 • เมืองที่พิมพ์: อุบลราชธานี
 • ลักษณทางกายภาพ: 184 หน้า, 26 cm. (194 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2562
 • เลขเรียก: NLM: WY160 อ952ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาลจิตเวชศาสตร์
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7020281 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2019
 • จำนวนการยืม: 0