การดูแลผู้สูงอายุที่มีปัญหาทางอายุรศาสตร์ที่พบบ่อย

 • สถานะ: (0/3) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9789744229014
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-09-25
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: กลุ่มงานอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี, ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 576 หน้า, 26 cm. (700 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2562
 • เลขเรียก: NLM: WT100 ก227
 • Tags (หัวเรื่อง):
เวชศาสตร์ครอบครัว อายุรศาสตร์ การพยาบาลผู้สูงอายุ
การดูแลผู้สูงอายุที่มีปัญหาทางอายุรศาสตร์ที่พบบ่อย

วีระศักดิ์ ศรินนภากร, บรรณาธิการ

ผู้แต่งร่วม

 • สุรพันธ์ พงศ์สุธนะ, บรรณาธิการ
 • กุลธิดา มณีนิล, บรรณาธิการ
 • กรทิพย์ ผลโภค, บรรณาธิการ
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7021350 - ยืมได้
2 7021351 - ยืมได้
3 7021352 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2019
 • จำนวนการยืม: 0