การรักษาต่อเนื่องทางอายุรศาสตร์ = Longitudinal care in internal medicine

 • สถานะ: (0/4) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786164432598
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-12-06
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 2
 • สำนักพิมพ์: ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 736 หน้า, 21 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2562
 • เลขเรียก: NLM: WB115 ก227
 • Tags (หัวเรื่อง):
อายุรศาสตร์ -- รวมเรื่อง
การรักษาต่อเนื่องทางอายุรศาสตร์ = Longitudinal care in internal medicine

วันชัย เดชสมฤทธิ์ฤทัย, บรรณาธิการ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7019782 - ยืมได้
2 7019783 - ยืมได้
3 7019784 - ยืมได้
4 7019785 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2019
 • จำนวนการยืม: 0