กลยุทธ์การบริบาลผู้ป่วยนอก = Ambulatory Medicine ambulatory intelligence

 • สถานะ: (1/10) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786164432970
 • จำนวนการยืม: 1 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2020-12-25
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: เทพเพ็ญวานิสย์
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 720 หน้า, 21 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2562
 • เลขเรียก: NLM: WX205 ก17
 • Tags (หัวเรื่อง):
ผู้ป่วย -- การดูแล อายุรศาสตร์ -- รวมเรื่อง
กลยุทธ์การบริบาลผู้ป่วยนอก = Ambulatory Medicine ambulatory intelligence

รังสิมา ทินมณี, บรรณาธิการ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7019729 - ยืมได้
2 7019730 - ยืมได้
3 7019731 - ยืมได้
4 7019732 - ยืมได้
5 7019733 - ยืมได้
6 7019734 - ยืมได้
7 7019735 - ยืมได้
8 7019736 - ยืมได้
9 7019737 - ยืมได้
10 7019738 3 ม.ค. 2024, 14:41 ระหว่างยืม ชยธิดา นนท์เมธาวัฒน์
 • ปีที่พิมพ์: 2019
 • จำนวนการยืม: 1