การรักษาต่อเนื่องทางอายุรศาสตร์ = Longitudinal care in internal medicine

 • สถานะ: (0/26) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786164432598
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-12-06
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 736 หน้า, 21 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2562
 • เลขเรียก: NLM: WB115 ก227
 • Tags (หัวเรื่อง):
อายุรศาสตร์ -- รวมเรื่อง
การรักษาต่อเนื่องทางอายุรศาสตร์ = Longitudinal care in internal medicine

วันชัย เดชสมฤทธิ์ฤทัย, บรรณาธิการ

ผู้แต่งนิติบุคคล

 • มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ภาควิชาอายุรศาสตร์
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7018985 - ยืมได้
2 7018986 - ยืมได้
3 7018987 - ยืมได้
4 7018988 - ยืมได้
5 7018989 - ยืมได้
6 7019781 - ยืมได้
7 1001329 - ยืมได้
8 1001330 - ยืมได้
9 1001331 - ยืมได้
10 1001332 - ยืมได้
11 1001333 - ยืมได้
12 1001334 - ยืมได้
13 1001335 - ยืมได้
14 1001336 - ยืมได้
15 1001337 - ยืมได้
16 1001338 - ยืมได้
17 1001339 - ยืมได้
18 1001340 - ยืมได้
19 1001341 - ยืมได้
20 1001342 - ยืมได้
21 1001343 - ยืมได้
22 1001344 - ยืมได้
23 1001345 - ยืมได้
24 1001346 - ยืมได้
25 1001347 - ยืมได้
26 1001348 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2019
 • จำนวนการยืม: 0