การพยาบาลทารกแรกเกิด และเด็กที่มีปัญหาสุขภาพเฉพาะ

 • สถานะ: (6/15) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786163984449
 • จำนวนการยืม: 6 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2024-02-09
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • เมืองที่พิมพ์: เชียงใหม่
 • ลักษณทางกายภาพ: 189 หน้า, 26 cm. (200 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2563
 • เลขเรียก: NLM: WY159 ก227
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ทารกแรกเกิด--การดูแล
การพยาบาลทารกแรกเกิด และเด็กที่มีปัญหาสุขภาพเฉพาะ

เนตรทอง นามพรม, บรรณาธิการ

ผู้แต่งร่วม

 • ฐิติมา สุขเลิศตระกูล, บรรณาธิการ
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7020889 27 ก.พ. 2024, 16:27 ระหว่างยืม สุทธิพงศ์ ปัตตาลาโพธิ์
2 7020890 27 ก.พ. 2024, 15:45 ระหว่างยืม วทันยา ถาลีลาด
3 7020891 18 ก.พ. 2024, 00:00 ระหว่างยืม กานต์รวี คำชั่ง
4 7020892 - ยืมได้
5 7020893 - ยืมได้
6 7021274 18 ก.พ. 2024, 00:00 ระหว่างยืม อัญพัชญ์ วิวัฒน์กมลชัย
7 7021275 - ยืมได้
8 7021276 - ยืมได้
9 7021277 - ยืมได้
10 7021278 - ยืมได้
11 7021279 - ยืมได้
12 7021280 20 มี.ค. 2024, 00:00 ระหว่างยืม สุพัตรา สินธุบัว
13 7021281 - ยืมได้
14 7021282 - ยืมได้
15 7021283 27 ก.พ. 2024, 08:08 ระหว่างยืม สุชาวลี พุทธเสน
 • ปีที่พิมพ์: 2020
 • จำนวนการยืม: 6