สูตินรีเวชเชียงใหม่ทันยุค 5

 • สถานะ: (0/2) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786163983923
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2024-03-26
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • เมืองที่พิมพ์: เชียงใหม่
 • ลักษณทางกายภาพ: 180 หน้า, 29 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2562
 • เลขเรียก: NLM: WP100 ส244
 • Tags (หัวเรื่อง):
นรีเวชวิทยา สูตินรีเวช
สูตินรีเวชเชียงใหม่ทันยุค 5

กุณฑรี ไตรศรีศิลป์ หมื่นพินิจ, บรรณาธิการ

ผู้แต่งร่วม

 • มนัสวี มะโนปัญญา, บรรณาธิการ
 • วรชร ลัทธิวงศกร, บรรณาธิการ

ผู้แต่งนิติบุคคล

 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะแพทยศาสตร์. ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7018898 - ยืมได้
2 7018899 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2019
 • จำนวนการยืม: 0