นรีเวชวิทยา (ฉบับสอบบอร์ด)

 • สถานะ: (4/25) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9745653039
 • จำนวนการยืม: 4 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2024-04-02
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 4
 • สำนักพิมพ์: -
 • เมืองที่พิมพ์:
 • ลักษณทางกายภาพ: 744 หน้า, 29 cm. (750 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2559
 • เลขเรียก: NLM: WP100 น173
 • Tags (หัวเรื่อง):
นรีเวชวิทยา
นรีเวชวิทยา (ฉบับสอบบอร์ด)

ธีระ ทองสง, บรรณาธิการ

ผู้แต่งนิติบุคคล

 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะแพทยศาสตร์. ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7018883 29 เม.ย. 2024, 00:00 ระหว่างยืม รัตนา ชีหมื่อ
2 7018884 29 เม.ย. 2024, 00:00 ระหว่างยืม บุษกร บรรพตพยุง
3 7018885 30 เม.ย. 2024, 16:49 ระหว่างยืม วิลาสินี พิศิษฐ์จิรกุลกิจ (ลุงหริ่ง)
4 7018886 29 เม.ย. 2024, 00:00 ระหว่างยืม ฐิตินันท์ วนาลัยนิมิต
5 7018887 - ยืมได้
6 1001159 - ยืมได้
7 1001160 - ยืมได้
8 1001161 - ยืมได้
9 1001162 - ยืมได้
10 1001163 - ยืมได้
11 1001164 - ยืมได้
12 1001165 - ยืมได้
13 1001166 - ยืมได้
14 1001167 - ยืมได้
15 1001168 - ยืมได้
16 1001169 - ยืมได้
17 1001170 - ยืมได้
18 1001171 - ยืมได้
19 1001172 - ยืมได้
20 1001173 - ยืมได้
21 1001174 - ยืมได้
22 1001175 - ยืมได้
23 1001176 - ยืมได้
24 1001177 - ยืมได้
25 1001178 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2016
 • จำนวนการยืม: 4