สูตินรีเวชในเวชปฏิบัติทั่วไป = OB-GYN for general physicians

 • สถานะ: (2/15) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786162234095
 • จำนวนการยืม: 2 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2024-03-31
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • เมืองที่พิมพ์: ขอนแก่น
 • ลักษณทางกายภาพ: 746 หน้า, 29 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2558
 • เลขเรียก: NLM: WQ100 ย244ส
 • Tags (หัวเรื่อง):
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา
สูตินรีเวชในเวชปฏิบัติทั่วไป = OB-GYN for general physicians

ยุทธพงศ์ วีระวัฒนตระกูล

ผู้แต่งนิติบุคคล

 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์. ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7017886 30 พ.ย. 2021, 00:00 ระหว่างยืม พิกุล ตินามาส
2 7017887 - ยืมได้
3 7017888 30 เม.ย. 2023, 00:00 ระหว่างยืม ณัฐปาลิน นิลเป็ง
4 7017889 - ยืมได้
5 7017890 - ยืมได้
6 1000173 - ยืมได้
7 1000174 - ยืมได้
8 1000175 - ยืมได้
9 1000176 - ยืมได้
10 1000177 - ยืมได้
11 1000178 - ยืมได้
12 1000179 - ยืมได้
13 1000180 - ยืมได้
14 1000181 - ยืมได้
15 1000182 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2015
 • จำนวนการยืม: 2