5 ทศวรรษ รวมพลังสร้างสรรค์บริการเพื่อการเรียนรู้สู่งสังคม สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9789746728720
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • เมืองที่พิมพ์: เชียงใหม่
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2557
 • เลขเรียก: LC: สธ.Z719 ส221ห
 • Tags (หัวเรื่อง):
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  สำนักหอสมุด - - ประวัติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักหอสมุด - - การบริหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักหอสมุด - - การบริการ
5 ทศวรรษ รวมพลังสร้างสรรค์บริการเพื่อการเรียนรู้สู่งสังคม สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 4000968 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2014
 • จำนวนการยืม: 0