40 ปี ครบรอบวันสถาปนากรมควบคุมโรค

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786161122575
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: กรมควบคุมโรค
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2557
 • เลขเรียก: กำหนดเอง: สธ.176 ก176ป
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 4000945 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2014
 • จำนวนการยืม: 0