ประกาศข่าวสารทางวิทยาลัย
Itinerary for Delegates from the University of East AngliaWelcome on 25th September 2023 รายละเอียด
ประกาศขยายเวลรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งแม่บ้าน รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล รายละเอียด
ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทางการพยาบาลและแม่บ้าน รายละเอียด
ประกาศ เรื่อง ประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารตามสั่ง รายละเอียด
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2566 รายละเอียด
ประกาศจ้างปรับปรุงพัฒนาห้องจำลองเสมือนจริง พร้อมอุปกรณ์ภายใน รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 8 (รอบที่2) รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (รอบที่ 2) รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2566 รายละเอียด
1   2   3   4   5       Next