แสดง:

เรียงตาม:

ความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในมนุษยศาสตร์ 0/2
หนังสือมาใหม่

ความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในมนุษยศาสตร์

ผู้แต่งหนังสือ: เกษม เพ็ญภินันท์
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786169030911
เลขเรียก:
 • LC - GN358
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

คู่มือโรค Handbook of diseases 0/5
หนังสือมาใหม่

คู่มือโรค Handbook of diseases

ผู้แต่งหนังสือ: ปราณี ทู้ไพเราะ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 978974828522
เลขเรียก:
 • NLM - WB39
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

โรคหัวใจพิการแต่กำหนด 0/2
หนังสือมาใหม่

โรคหัวใจพิการแต่กำหนด

ผู้แต่งหนังสือ: สุกษม อัตนวานิช
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789741111145
เลขเรียก:
 • NLM - WG220
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

การประเมินการทดสอบทางห้องปฏิบัติการการแพทย์ 0/3
หนังสือมาใหม่

การประเมินการทดสอบทางห้องปฏิบัติการการแพทย์

ผู้แต่งหนังสือ: วิโรจน์ ไววานิชกิจ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 978974032433
เลขเรียก:
 • NLM - QY25
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

หยุดการแพร่กระจายเชื้อ 0/3
หนังสือมาใหม่

หยุดการแพร่กระจายเชื้อ

ผู้แต่งหนังสือ: นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 978974300765
เลขเรียก:
 • NLM - WY167
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

ฟังลูก 0/3
หนังสือมาใหม่

ฟังลูก

ผู้แต่งหนังสือ: กรูเอนเบิร์ก, ซิโดนี แม็ทซ์เนอร์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 978616701302
เลขเรียก:
 • NLM - WS105
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

รู้เท่าทันปัญหาลูกปฐมวัย 1/3
หนังสือมาใหม่

รู้เท่าทันปัญหาลูกปฐมวัย

ผู้แต่งหนังสือ: กุลยา ตันติผลาชีวะ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 978974300205
เลขเรียก:
 • NLM - WS440
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

หลักและเทคนิคปฏิบัติการทางการพยาบาลเด็ก 0/10
หนังสือมาใหม่

หลักและเทคนิคปฏิบัติการทางการพยาบาลเด็ก

ผู้แต่งหนังสือ: ยุพยงค์ ทังสุบุตร, และคนอื่นๆ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789747645564
เลขเรียก:
 • NLM - WY159
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

ปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในผู้สูงอายุและการป้องกัน 0/3
หนังสือมาใหม่

ปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในผู้สูงอายุและการป้องกัน

ผู้แต่งหนังสือ: ประเสริฐ อัสสันตชัย
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789741111015
เลขเรียก:
 • NLM - WT100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

การพยาบาลผู้สูงอายุ ความท้าทายกับภาวะประชากรสูงอายุ 0/2
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลผู้สูงอายุ ความท้าทายกับภาวะประชากรสูงอายุ

ผู้แต่งหนังสือ: วลัยพร นันท์ศุภวัฒน์
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789745925731
เลขเรียก:
 • NLM - WY152
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

การพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่มีความผิดปกติในระบบทางเดินปัสสาวะ Pediatric nursing care on urinary tract 0/5
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่มีความผิดปกติในระบบทางเดินปัสสาวะ Pediatric nursing care on urinary tract

ผู้แต่งหนังสือ: ชลิดา ธนัฐธีรกุล
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 978616718300
เลขเรียก:
 • NLM - WY159
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

Nurse to Nurse Trauma Care 0/
หนังสือมาใหม่

Nurse to Nurse Trauma Care

ผู้แต่งหนังสือ: Donna Nayduch
ประเภทหนังสือ: E-BOOK (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780071702546, 0071702547
เลขเรียก:
 • กำหนดเอง - E-BOOK
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

Telephone Triage Protocols for Adult Populations 0/
หนังสือมาใหม่

Telephone Triage Protocols for Adult Populations

ผู้แต่งหนังสือ: Sheila Wheeler
ประเภทหนังสือ: E-BOOK (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780071702553, 0071702555
เลขเรียก:
 • กำหนดเอง - E-BOOK
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

Nurse to Nurse Wound Care 0/
หนังสือมาใหม่

Nurse to Nurse Wound Care

ผู้แต่งหนังสือ: Donna Scemons
ประเภทหนังสือ: E-BOOK (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780071642774, 0071642773
เลขเรียก:
 • กำหนดเอง - E-BOOK
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

McGraw-Hill's I.V. Drug Handbook 0/
หนังสือมาใหม่

McGraw-Hill's I.V. Drug Handbook

ผู้แต่งหนังสือ: Patricia Dwyer Schull
ประเภทหนังสือ: E-BOOK (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780071642798, 007164279X
เลขเรียก:
 • กำหนดเอง - E-BOOK
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

Nurse to Nurse Palliative Care 0/
หนังสือมาใหม่

Nurse to Nurse Palliative Care

ผู้แต่งหนังสือ: Campbell, Margaret L.
ประเภทหนังสือ: E-BOOK (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780071642750, 0071642757
เลขเรียก:
 • กำหนดเอง - E-BOOK
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

Nurse to Nurse Evidence-Based Practice 0/
หนังสือมาใหม่

Nurse to Nurse Evidence-Based Practice

ผู้แต่งหนังสือ: Larrabee, June H.
ประเภทหนังสือ: E-BOOK (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780071642767, 0071642765
เลขเรียก:
 • กำหนดเอง - E-BOOK
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

Dosage Calculations Demystified 0/
หนังสือมาใหม่

Dosage Calculations Demystified

ผู้แต่งหนังสือ: James Keogh
ประเภทหนังสือ: E-BOOK (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780071602853, 0071602852
เลขเรียก:
 • กำหนดเอง - E-BOOK
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

ลักษณะการละจากผู้ป่วยเพื่อพักจากการดูแล และความต้องการช่วยเหลือของญาติผู้ดูแล : ประสบการณ์ของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 0/1
หนังสือมาใหม่
รูปแบบการพัฒนาการวิจัยของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช โดยใช้การจัดการความรู้ 0/1
หนังสือมาใหม่

รูปแบบการพัฒนาการวิจัยของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช โดยใช้การจัดการความรู้

ผู้แต่งหนังสือ: ชมนาด วรรณพรศิริ
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2008

ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มารับบริการ ณ ศูนย์สุขภาพชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ 0/1
หนังสือมาใหม่

ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มารับบริการ ณ ศูนย์สุขภาพชุมชน จังหวัดเชียงใหม่

ผู้แต่งหนังสือ: กลุ่มพัฒนาคุณภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - Res. Rep.WA20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2008

การศึกษาต้นทุนผลกระทบทางสังคม สุขภาพและเศรษฐกิจของการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทย 0/1
หนังสือมาใหม่

การศึกษาต้นทุนผลกระทบทางสังคม สุขภาพและเศรษฐกิจของการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทย

ผู้แต่งหนังสือ: มนทรัตน์ ถาวรเจริญทรัพย์
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WM20
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2008

อุปนิสัยเชิงรุกของนักศึกษาพยาบาลที่ขึ้นฝึกปฏิบัติวิชาการบริหารการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา 0/1
หนังสือมาใหม่

อุปนิสัยเชิงรุกของนักศึกษาพยาบาลที่ขึ้นฝึกปฏิบัติวิชาการบริหารการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา

ผู้แต่งหนังสือ: ปฐมามาศ โชติบัณ
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY105
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2008

การใช้หลักบริหารคุณภาพกับความเอื้ออาทรในการสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลในคลินิก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 0/2
หนังสือมาใหม่

การใช้หลักบริหารคุณภาพกับความเอื้ออาทรในการสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลในคลินิก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

ผู้แต่งหนังสือ: กนกวรรณ ศิลปกรรมพิเศษ
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY18
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2008

การตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มในชุมชนวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก 0/1
หนังสือมาใหม่

การตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มในชุมชนวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก

ผู้แต่งหนังสือ: ศิรินรัชส์ อินสุข
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WA686
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2008

ผลการใช้รองเท้าที่ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อป้องกันการเกิดผลที่เท้าสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน 0/1
หนังสือมาใหม่

ผลการใช้รองเท้าที่ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อป้องกันการเกิดผลที่เท้าสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน

ผู้แต่งหนังสือ: ศศิธร ชิดนายี
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY205
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2008

คุณภาพชีวิตในผู้ที่เป็นโรคจิตเภท : มุมมองของผู้ป่วยและผู้ดูแล 0/1
หนังสือมาใหม่

คุณภาพชีวิตในผู้ที่เป็นโรคจิตเภท : มุมมองของผู้ป่วยและผู้ดูแล

ผู้แต่งหนังสือ: ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WM20
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2008


สาขาวิชา

  180
  119
  85
  139
  129
  135


ล้างค่า