แสดง:

เรียงตาม:

โรคติดเชื้ออุบัติใหม่ในผู้สูงอายุ และคลินิกผู้สูงอายุ : การจัดตั้งและการดำเนินการ 0/10
หนังสือมาใหม่

โรคติดเชื้ออุบัติใหม่ในผู้สูงอายุ และคลินิกผู้สูงอายุ : การจัดตั้งและการดำเนินการ

ผู้แต่งหนังสือ: วีรศักดิ์ เมืองไพศาล
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786169129882
เลขเรียก:
 • NLM - WT166
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

เอกสารคำแนะนำเกี่ยวกับโควิด-19 : สำหรับภาคอุตสาหกรรม, เจ้าหน้าที่สำนักงาน อาหารและยาและภาคีอื่นๆ 0/1
หนังสือมาใหม่

เอกสารคำแนะนำเกี่ยวกับโควิด-19 : สำหรับภาคอุตสาหกรรม, เจ้าหน้าที่สำนักงาน อาหารและยาและภาคีอื่นๆ

ผู้แต่งหนังสือ: วิชัย โชควิวัฒน, บรรณาธิการ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789742992644
เลขเรียก:
 • NLM - WC500
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

Varcarolis' foundations of psychiatric-mental health nursing : a clinical approach 1/1
หนังสือมาใหม่

Varcarolis' foundations of psychiatric-mental health nursing : a clinical approach

ผู้แต่งหนังสือ: Halter, Margaret (Peggy) Jordan
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323751551
เลขเรียก:
 • NLM - WY160
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

Nursing Research : methods and critical appraisal for evidence - based practice 1/1
หนังสือมาใหม่

Nursing Research : methods and critical appraisal for evidence - based practice

ผู้แต่งหนังสือ: LoBiondo-Wood, Geri
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323762915
เลขเรียก:
 • NLM - WY20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

Essentials of nursing research : appraising evidence for nursing practice 1/1
หนังสือมาใหม่

Essentials of nursing research : appraising evidence for nursing practice

ผู้แต่งหนังสือ: Polit, Denise F.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781975141851
เลขเรียก:
 • NLM - WY20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

Study guide for essentials of nursing research : appraising evidence for nursing practice 1/1
หนังสือมาใหม่

Study guide for essentials of nursing research : appraising evidence for nursing practice

ผู้แต่งหนังสือ: Polit, Denise F.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781975146399
เลขเรียก:
 • NLM - WY20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

Community and public health nursing : promoting the public's health 1/1
หนังสือมาใหม่

Community and public health nursing : promoting the public's health

ผู้แต่งหนังสือ: Rector, Cherie
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781975123048
เลขเรียก:
 • NLM - WY106
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

Lehne's pharmacology for nursing care 0/1
หนังสือมาใหม่

Lehne's pharmacology for nursing care

ผู้แต่งหนังสือ: Burchum, Jacqueline Rosenjack
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323825221
เลขเรียก:
 • NLM - QV4
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

Psychiatric nursing : contemporary practice 0/1
หนังสือมาใหม่

Psychiatric nursing : contemporary practice

ผู้แต่งหนังสือ: Boyd, Mary Ann
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781975161187
เลขเรียก:
 • NLM - WY160
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

Study guide for nursing research : methods and critical appraisal for evidence-based practice 0/1
หนังสือมาใหม่

Study guide for nursing research : methods and critical appraisal for evidence-based practice

ผู้แต่งหนังสือ: LoBiondo-Wood, Geri
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323763783
เลขเรียก:
 • NLM - WY20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

Conceptual nursing care planning 0/1
หนังสือมาใหม่

Conceptual nursing care planning

ผู้แต่งหนังสือ: Harding, Mariann M.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323760171
เลขเรียก:
 • NLM - WY100.1
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

การพยาบาลเด็กเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาเด็กทุกช่วงวัย 3/20
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลเด็กเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาเด็กทุกช่วงวัย

ผู้แต่งหนังสือ: สุพัตรา นุตรักษ์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165889643
เลขเรียก:
 • NLM - WY159
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

กฎหมายและจริยธรรมสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ = Law and ethics for medical personnel 0/10
หนังสือมาใหม่

กฎหมายและจริยธรรมสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ = Law and ethics for medical personnel

ผู้แต่งหนังสือ: อานนท์ จำลองกุล
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789740340935
เลขเรียก:
 • NLM - W32.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

การพยาบาลสูติศาสตร์ : ปฏิบัติการพยาบาลผดุงครรภ์ 0/10
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลสูติศาสตร์ : ปฏิบัติการพยาบาลผดุงครรภ์

ผู้แต่งหนังสือ: ปิยะพร ศิษย์กุลอนันต์
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786163148445
เลขเรียก:
 • NLM - WY157
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

The Electrocardiography : tracing cases analysis 0/3
หนังสือมาใหม่

The Electrocardiography : tracing cases analysis

ผู้แต่งหนังสือ: ลิเภาอร แก้วสราญ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165888851
เลขเรียก:
 • NLM - WG140
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

สรุปผลการดำเนินงานและกิจกรรมสถาบันพระบรมราชชนก (31 พฤษภาคม 2564 ถึง มีนาคม 2564) 0/8
หนังสือมาใหม่

สรุปผลการดำเนินงานและกิจกรรมสถาบันพระบรมราชชนก (31 พฤษภาคม 2564 ถึง มีนาคม 2564)

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • LC - สร.
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

ผลของโปรแกรมการบำบัดทางความคิดและพฤติกรรมต่อคุณภาพการนอนและพฤติกรรมการดื่มสุราในผู้ติดสุรา 0/1
หนังสือมาใหม่

ผลของโปรแกรมการบำบัดทางความคิดและพฤติกรรมต่อคุณภาพการนอนและพฤติกรรมการดื่มสุราในผู้ติดสุรา

ผู้แต่งหนังสือ: จารุณี รัศมีสุวิวัฒน์
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES.REP.WM274
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

การจัดการความปวดของผู้ป่วยมะเร็ง = Pain management of patients with cancer 0/2
หนังสือมาใหม่

การจัดการความปวดของผู้ป่วยมะเร็ง = Pain management of patients with cancer

ผู้แต่งหนังสือ: ศรีสุดา งามขำ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786161148560
เลขเรียก:
 • NLM - QZ200
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

สุขภาพคนไทย 2565 : ครอบครัวไทยในวิกฤตโควิด-19 0/2
หนังสือมาใหม่

สุขภาพคนไทย 2565 : ครอบครัวไทยในวิกฤตโควิด-19

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164436800
เลขเรียก:
 • NLM - WA100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2564 0/1
หนังสือมาใหม่

สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2564

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
ISBN/ISSN: 9786164436862
เลขเรียก:
 • LC - สร.
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

รายงานประจำปี 2564 : สภาการพยาบาล 0/1
หนังสือมาใหม่

รายงานประจำปี 2564 : สภาการพยาบาล

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • LC - สร.
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

หลักเกณฑ์การวิจัยทางคลินิกที่ดี (จีซีพี) : สำหรับการวิจัยทางสังคมและพฤติกรรม คำแนะนำภาคสนาม 0/1
หนังสือมาใหม่

หลักเกณฑ์การวิจัยทางคลินิกที่ดี (จีซีพี) : สำหรับการวิจัยทางสังคมและพฤติกรรม คำแนะนำภาคสนาม

ผู้แต่งหนังสือ: วิชัย โชควิวัฒน
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789742992668
เลขเรียก:
 • NLM - W20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

อายุรศาสตร์โรงพยาบาล = Hospital medicine 0/10
หนังสือมาใหม่

อายุรศาสตร์โรงพยาบาล = Hospital medicine

ผู้แต่งหนังสือ: วิทยา ศรีดามา
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164076884
เลขเรียก:
 • NLM - WX162
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

ความผิดปกติทางโลหิตวิทยาในโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 = Hematologic disorders in coronavirus disease 2019 0/5
หนังสือมาใหม่

ความผิดปกติทางโลหิตวิทยาในโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 = Hematologic disorders in coronavirus disease 2019

ผู้แต่งหนังสือ: นภชาญ เอื้อประเสริฐ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164076778
เลขเรียก:
 • NLM - WH120
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

Statistics for evidence-based practice in nursing 1/1
หนังสือมาใหม่

Statistics for evidence-based practice in nursing

ผู้แต่งหนังสือ: Kim, MyoungJin
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781284194678
เลขเรียก:
 • NLM - WY31
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

ชีววิทยาโมเลกุลพื้นฐานสำหรับการรักษามะเร็งแบบมุ่งเป้า 0/5
หนังสือมาใหม่

ชีววิทยาโมเลกุลพื้นฐานสำหรับการรักษามะเร็งแบบมุ่งเป้า

ผู้แต่งหนังสือ: สุดจิต ล้วนพิชญ์พงศ์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786168201220
เลขเรียก:
 • NLM - QZ202
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

การผ่าตัดไกลโอมาของสมองใหญ่ = Cerebral glioma surgery 0/5
หนังสือมาใหม่

การผ่าตัดไกลโอมาของสมองใหญ่ = Cerebral glioma surgery

ผู้แต่งหนังสือ: กฤษณพันธ์ บุณยะรัตเวช
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789740340959
เลขเรียก:
 • NLM - WL368
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

มหากาพย์พุทธจริต รจนาโดย มหากวีอัศวโฆษ : ภาษาไทย 3 สำนวน 0/1
หนังสือมาใหม่

มหากาพย์พุทธจริต รจนาโดย มหากวีอัศวโฆษ : ภาษาไทย 3 สำนวน

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786165909686
เลขเรียก:
 • LC - BQ1606
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

ภูมิคุ้มกันและการเปลี่ยนแปลงในผู้สูงอายุ = Immunity and changes in the elderly 0/10
หนังสือมาใหม่

ภูมิคุ้มกันและการเปลี่ยนแปลงในผู้สูงอายุ = Immunity and changes in the elderly

ผู้แต่งหนังสือ: สุวิทย์ ชัยศรี
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786163147912
เลขเรียก:
 • NLM - QW504
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

คู่มือเอาชนะภาวะสติแตก = Complete self-help for your nerves 0/3
หนังสือมาใหม่

คู่มือเอาชนะภาวะสติแตก = Complete self-help for your nerves

ผู้แต่งหนังสือ: วีกส์, แคลร์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786160453627
เลขเรียก:
 • NLM - WM420.5.P8
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022


สาขาวิชา

  205
  141
  102
  176
  145
  153


ล้างค่า