แสดง:

เรียงตาม:

คู่มือเตรียมสอบ : สภาการพยาบาล 3/5
หนังสือมาใหม่

คู่มือเตรียมสอบ : สภาการพยาบาล

ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - WY18.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

นรีเวชวิทยาคลินิก เล่ม 1 0/15
หนังสือมาใหม่

นรีเวชวิทยาคลินิก เล่ม 1

ผู้แต่งหนังสือ: มรุต ญาณารณพ, บรรณาธิการ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786168322130
เลขเรียก:
 • NLM - WP100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

นรีเวชวิทยาคลินิก เล่ม 2 0/15
หนังสือมาใหม่

นรีเวชวิทยาคลินิก เล่ม 2

ผู้แต่งหนังสือ: มรุต ญาณารณพ, บรรณาธิการ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786168322123
เลขเรียก:
 • NLM - WP100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

การพยาบาลอนามัยชุมชน : แนวคิด หลักการและการประยุกต์เพื่อสุขภาพ บุคคล ครอบครัวและชุมชน 5/10
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลอนามัยชุมชน : แนวคิด หลักการและการประยุกต์เพื่อสุขภาพ บุคคล ครอบครัวและชุมชน

ผู้แต่งหนังสือ: วนิดา ดรุงค์ฤทธิชัย
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165949286
เลขเรียก:
 • NLM - WY106
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

พื้นฐานการผ่าตัดกระดูกสันหลังส่วนเอวแบบส่องกล้องเอนโดสโคป = Basic endoscopic lumbar surgery 0/3
หนังสือมาใหม่

พื้นฐานการผ่าตัดกระดูกสันหลังส่วนเอวแบบส่องกล้องเอนโดสโคป = Basic endoscopic lumbar surgery

ผู้แต่งหนังสือ: วิทย์ โคธีรานุรักษ์, บรรณาธิการ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165949743
เลขเรียก:
 • NLM - WE725
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

ไฟฟ้าบำบัดสำหรับนักกายภาพบำบัด 0/2
หนังสือมาใหม่

ไฟฟ้าบำบัดสำหรับนักกายภาพบำบัด

ผู้แต่งหนังสือ: ปริญญา เลิศสินไทย
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164262966
เลขเรียก:
 • NLM - WB460
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

การพยาบาลเด็กที่มีภาวะเจ็บป่วย 5/21
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลเด็กที่มีภาวะเจ็บป่วย

ผู้แต่งหนังสือ: วรรณไพร แย้มมา
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786166033380
เลขเรียก:
 • NLM - WY159
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

การพยาบาลหูคอจมูก : ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 0/5
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลหูคอจมูก : ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2

ผู้แต่งหนังสือ: ศรีสุนทรา เจิมวรพิพัฒน์
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786161150556
เลขเรียก:
 • NLM - WY158.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

ถอดรหัสปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การสอนกระบวนการคิด 0/2
หนังสือมาใหม่

ถอดรหัสปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การสอนกระบวนการคิด

ผู้แต่งหนังสือ: ทิศนา แขมมณี
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9789740342120
เลขเรียก:
 • LC - LB1025.3
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

คิดเล็ก = ผลลัพธ์ยิ่งใหญ่ 0/2
หนังสือมาใหม่

คิดเล็ก = ผลลัพธ์ยิ่งใหญ่

ผู้แต่งหนังสือ: Service, Owain
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786160846542
เลขเรียก:
 • LC - BF441
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 0/3
หนังสือมาใหม่

เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

ผู้แต่งหนังสือ: เกรียงไกร เตชกานนท์
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786165980517
เลขเรียก:
 • LC - HB180
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

ตำราการพยาบาลเด็กที่มีปัญหาระบบภูมิคุ้มกัน 0/10
หนังสือมาใหม่

ตำราการพยาบาลเด็กที่มีปัญหาระบบภูมิคุ้มกัน

ผู้แต่งหนังสือ: โรส ภักดีโต
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786168212837
เลขเรียก:
 • NLM - WY159
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

การพยาบาลสูติศาสตร์ : ปฏิบัติการพยาบาลผดุงครรภ์ 9/20
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลสูติศาสตร์ : ปฏิบัติการพยาบาลผดุงครรภ์

ผู้แต่งหนังสือ: ปิยะพร ศิษย์กุลอนันต์
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786163149626
เลขเรียก:
 • NLM - WY157
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

ทันตสาธารณสุข = Dental public health 0/3
หนังสือมาใหม่

ทันตสาธารณสุข = Dental public health

ผู้แต่งหนังสือ: นิรุวรรณ เทิร์นโบล์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165981279
เลขเรียก:
 • NLM - WU113
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

ER in one page 0/3
หนังสือมาใหม่

ER in one page

ผู้แต่งหนังสือ: ธนัท ทั้งไพศาล, บรรณาธิการ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164387010
เลขเรียก:
 • NLM - WB105
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

มะเร็งทางโลหิตวิทยาในเวชปฏิบัติ = Hematologic malignancies in clinical practice 0/10
หนังสือมาใหม่

มะเร็งทางโลหิตวิทยาในเวชปฏิบัติ = Hematologic malignancies in clinical practice

ผู้แต่งหนังสือ: พีระพล วอง และคนอื่นๆ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164263048
เลขเรียก:
 • NLM - WH120
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

Update in infectious diseases 2023 1/5
หนังสือมาใหม่

Update in infectious diseases 2023

ผู้แต่งหนังสือ: ภาคภูมิ พุ่มพวง
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786169375425
เลขเรียก:
 • NLM - WC100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

First aid for the USMLE step 1, 2023 : a student-to-student guide 0/1
หนังสือมาใหม่

First aid for the USMLE step 1, 2023 : a student-to-student guide

ผู้แต่งหนังสือ: Le, Tao., et al.
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781265038953
เลขเรียก:
 • NLM - W18.2
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

ผลของโปรแกรมเตรียมความพร้อมในการดูแลผู้สูงอายุสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจแบบออนไลน์ต่อภาระในการดูแลของผู้ดูแล = Effect of the caregiving preparedness program for caring of elderly w 0/1
หนังสือมาใหม่
รายงานประจำปี 2565 : สภาการพยาบาล 0/1
หนังสือมาใหม่

รายงานประจำปี 2565 : สภาการพยาบาล

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • LC - สร.
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

หลักการพยาบาลเบื้องต้น = Fundamental of nursing 0/20
หนังสือมาใหม่

หลักการพยาบาลเบื้องต้น = Fundamental of nursing

ผู้แต่งหนังสือ: อมราภรณ์ หมีปาน
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786169359609
เลขเรียก:
 • NLM - WY100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

Practical medicine 0/10
หนังสือมาใหม่

Practical medicine

ผู้แต่งหนังสือ: วรพงศ์ นาสมทรง
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786168035900
เลขเรียก:
 • NLM - WB115
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

OB & GYN : update & practical 2023 0/1
หนังสือมาใหม่

OB & GYN : update & practical 2023

ผู้แต่งหนังสือ: อัมรินทร์ สุวรรณ, บรรณาธิการ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164078727
เลขเรียก:
 • NLM - WQ100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

เวชศาสตร์ชะลอวัย เล่ม 4 มหัศจรรย์แห่งดนตรี "ดนตรีบำบัดทางการแพทย์" 0/1
หนังสือมาใหม่

เวชศาสตร์ชะลอวัย เล่ม 4 มหัศจรรย์แห่งดนตรี "ดนตรีบำบัดทางการแพทย์"

ผู้แต่งหนังสือ: ธัมม์ทิวัตถ์ นรารัตน์วันชัย, บรรณาธิการ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165980166
เลขเรียก:
 • NLM - WB550
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

ภาพวินิจฉัยช่องท้องเด็ก = Pediatric abdominal imaging 0/
หนังสือมาใหม่

ภาพวินิจฉัยช่องท้องเด็ก = Pediatric abdominal imaging

ผู้แต่งหนังสือ: ศุภิกา กฤษณีไพบูลย์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786166040548
เลขเรียก:
 • NLM - WN240
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

ภาพวินิจฉัยช่องท้องเด็ก = Pediatric abdominal imaging 0/1
หนังสือมาใหม่

ภาพวินิจฉัยช่องท้องเด็ก = Pediatric abdominal imaging

ผู้แต่งหนังสือ: ศุภิกา กฤษณีไพบูลย์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786166040548
เลขเรียก:
 • NLM - WN240
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

การพยาบาลสุขภาพครอบครัว : แนวคิดทฤษฎีและประยุกต์ใช้ในครอบครัวระยะวิกฤต 0/10
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลสุขภาพครอบครัว : แนวคิดทฤษฎีและประยุกต์ใช้ในครอบครัวระยะวิกฤต

ผู้แต่งหนังสือ: ดารุณี จงอุดมการณ์
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786163825452
เลขเรียก:
 • NLM - WY200
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

การใช้ค่าดัชนีการตีบทางสรีรวิทยาและภาพวินิจฉัยหลอดเลือดแดงโคโรนารี 0/5
หนังสือมาใหม่

การใช้ค่าดัชนีการตีบทางสรีรวิทยาและภาพวินิจฉัยหลอดเลือดแดงโคโรนารี

ผู้แต่งหนังสือ: ณัฐวุฒิ วงษ์ประภารัตน์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164437791
เลขเรียก:
 • NLM - WG300
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

กุมารเวชศาสตร์ฉุกเฉินระบบหายใจ = Pediatrics respiratory emergencies 0/5
หนังสือมาใหม่

กุมารเวชศาสตร์ฉุกเฉินระบบหายใจ = Pediatrics respiratory emergencies

ผู้แต่งหนังสือ: ไกลตา ศรีสิงห์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164263185
เลขเรียก:
 • NLM - WS280
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023

การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบขั้นพื้นฐาน สำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ = Basic systemtic review for healthcare professionals 0/5
หนังสือมาใหม่

การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบขั้นพื้นฐาน สำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ = Basic systemtic review for healthcare professionals

ผู้แต่งหนังสือ: ธีรพล ทิพย์พยอม
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789740342366
เลขเรียก:
 • NLM - W20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2023


สาขาวิชา

  205
  141
  102
  176
  145
  153


ล้างค่า