กลยุทธ์การบริบาลผู้ป่วยนอก = Ambulatory Medicine

 • สถานะ: (0/15) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786164434288
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2022-01-24
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: เทพเพ็ญวานิสย์
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 656 หน้า, 21 cm. (450 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2563
 • เลขเรียก: NLM: WB115 ก17
 • Tags (หัวเรื่อง):
ผู้ป่วย -- การดูแล อายุรศาสตร์ -- รวมเรื่อง
กลยุทธ์การบริบาลผู้ป่วยนอก = Ambulatory Medicine

รังสิมา ทินมณี, บรรณาธิการ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7021217 - ยืมได้
2 7021218 - ยืมได้
3 7021219 - ยืมได้
4 7021220 - ยืมได้
5 7021221 - ยืมได้
6 1000113 - ยืมได้
7 1000114 - ยืมได้
8 1000115 - ยืมได้
9 1000116 - ยืมได้
10 1000117 - ยืมได้
11 1000118 - ยืมได้
12 1000119 - ยืมได้
13 1000120 - ยืมได้
14 1000121 - ยืมได้
15 1000122 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2020
 • จำนวนการยืม: 0