โครงการการมีส่วนร่วมในการอยู่ร่วมกันของชุมชน สถานบันเทิง และหอพักในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • เมืองที่พิมพ์: เชียงใหม่
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2554
 • เลขเรียก: NLM: RES. REP.WA20.5 จ255ค
 • Tags (หัวเรื่อง):
ชุมชน - - วิจัย
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 3002906 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2011
 • จำนวนการยืม: 0