แนวคิดเศรษฐศาสตร์ : จากอดีตสู่ปัจจุบัน

 • สถานะ: (0/2) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9789740338369
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 270 หน้า, 26 cm. (310 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2562
 • เลขเรียก: LC: HB75 พ69น
 • Tags (หัวเรื่อง):
เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ สำนักคิดทางเศรษฐศาสตร์
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7021168 - ยืมได้
2 7021169 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2019
 • จำนวนการยืม: 0