การพยาบาลเด็กที่มีความผิดปกติของระบบทางเดินหายใจ

 • สถานะ: (2/6) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786164386730
 • จำนวนการยืม: 2 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2024-02-13
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 2
 • สำนักพิมพ์: สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพเด็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • เมืองที่พิมพ์: ขอนแก่น
 • ลักษณทางกายภาพ: 236 หน้า, 26 cm. (200 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2564
 • เลขเรียก: NLM: WY159 ก287ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ โรคทางเดินหายใจเด็ก
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7026100 - ยืมได้
2 7026101 - ยืมได้
3 7026102 - ยืมได้
4 7026103 - ยืมได้
5 7026104 27 ก.พ. 2024, 00:00 ระหว่างยืม จุฑารัตน์ บุญส่ง
6 7026106 29 ก.พ. 2024, 00:00 ระหว่างยืม พิยดา ศรีชัยภูมิ
 • ปีที่พิมพ์: 2021
 • จำนวนการยืม: 2