การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (ฉบับปรับปรุง) เล่ม 1

 • สถานะ: (0/10) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786161113902
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2024-04-04
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 4
 • สำนักพิมพ์: โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ลักษณทางกายภาพ: 299 หน้า, 26 cm. (260 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2565
 • เลขเรียก: NLM: WY160 ก226 เล่มที่: 1
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาลจิตเวชศาสตร์
การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (ฉบับปรับปรุง) เล่ม 1

ฉวีวรรณ สัตยธรรม, บรรณาธิการ

ผู้แต่งร่วม

 • ศุกร์ใจ เจริญสุข, บรรณาธิการ
 • แผ จันทร์สุข, บรรณาธิการ
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7025873 - ยืมได้
2 7025874 - ยืมได้
3 7025875 - ยืมได้
4 7025876 - ยืมได้
5 7025877 - ยืมได้
6 7025878 - ยืมได้
7 7025879 - ยืมได้
8 7025880 - ยืมได้
9 7025881 - ยืมได้
10 7025882 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2022
 • จำนวนการยืม: 0