การประเมินภาวะสุขภาพสำหรับพยาบาล : การตรวจร่างกาย = Health assessment for nurses : physical examination

 • สถานะ: (1/10) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786165654012
 • จำนวนการยืม: 1 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-10-24
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 6
 • สำนักพิมพ์: พิมพ์ดีการพิมพ์
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 259 หน้า, 26 cm. (250 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2564
 • เลขเรียก: NLM: WY100.4 ภ228ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
การตรวจร่างกาย การประเมินทางการพยาบาล
การประเมินภาวะสุขภาพสำหรับพยาบาล : การตรวจร่างกาย = Health assessment for nurses : physical examination

ภาสกร เนตรทิพย์วัลย์ และคนอื่นๆ

ผู้แต่งร่วม

 • วิถี ธุระธรรม
 • พัชรี กระจ่างโพธิ์
 • สุขฤดี ธัชศฤงคารสกุล
 • สมสุข ภาณุรัตน์
 • พรพรรณ ภูสาหัส
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7025672 - ยืมได้
2 7025673 - ยืมได้
3 7025674 - ยืมได้
4 7025675 - ยืมได้
5 7025676 - ยืมได้
6 7025677 - ยืมได้
7 7025678 - ยืมได้
8 7025679 1 มี.ค. 2024, 00:00 ระหว่างยืม ศศิชา กิจคณะ
9 7025680 - ยืมได้
10 7025681 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2021
 • จำนวนการยืม: 1