โรคติดเชื้ออุบัติใหม่ในผู้สูงอายุ และคลินิกผู้สูงอายุ : การจัดตั้งและการดำเนินการ

 • สถานะ: (0/10) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786169129882
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 289 หน้า, 26 cm. (400 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2565
 • เลขเรียก: NLM: WT166 ร281
 • Tags (หัวเรื่อง):
ผู้สูงอายุ -- โรค โรคติดต่ออุบัติใหม่
โรคติดเชื้ออุบัติใหม่ในผู้สูงอายุ และคลินิกผู้สูงอายุ : การจัดตั้งและการดำเนินการ

วีรศักดิ์ เมืองไพศาล, บรรณาธิการ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7025174 - ยืมได้
2 7025432 - ยืมได้
3 7025433 - ยืมได้
4 7025434 - ยืมได้
5 7025435 - ยืมได้
6 7025436 - ยืมได้
7 7025437 - ยืมได้
8 7025438 - ยืมได้
9 7025439 - ยืมได้
10 7025440 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2022
 • จำนวนการยืม: 0