แสดง:

เรียงตาม:

วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ 0/2
หนังสือมาใหม่

วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ

ผู้แต่งหนังสือ: สุภางค์ จันทวานิช
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9789740339663
เลขเรียก:
 • LC - H62.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2020

วิธีการวิจัยทางสาธารณสุข 0/1
หนังสือมาใหม่

วิธีการวิจัยทางสาธารณสุข

ผู้แต่งหนังสือ: ปุญญพัฒน์ ไชยเมล์
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9789744512031
เลขเรียก:
 • LC - H62
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2014

วิธีการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 0/2
หนังสือมาใหม่

วิธีการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ผู้แต่งหนังสือ: กุลิสรา จิตรชญาวณิช
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9789740339229
เลขเรียก:
 • LC - LB1025.3
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

วิทย์วิวัฒน์ นักวิทยาศาสตร์ในประวัติศาสตร์ไทย 0/9
หนังสือมาใหม่

วิทย์วิวัฒน์ นักวิทยาศาสตร์ในประวัติศาสตร์ไทย

ผู้แต่งหนังสือ: ปรีดี พิศภูมิวิถี
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • LC - Q141
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

วิทยายุทธการพัสดุ : รวมข้อกฎหมาย ระเบียบ เกี่ยวกับการพัสดุ 0/1
หนังสือมาใหม่

วิทยายุทธการพัสดุ : รวมข้อกฎหมาย ระเบียบ เกี่ยวกับการพัสดุ

ผู้แต่งหนังสือ: อธิวัฒน์ โยอาศรี
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • LC - JF1525
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2016

วิถีแห่งไทย...สายธารแห่งปัญญา 0/2
หนังสือมาใหม่

วิถีแห่งไทย...สายธารแห่งปัญญา

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786168064078
เลขเรียก:
 • LC - DS571
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2017

วิถีแห่งไทย...สายธารแห่งปัญญา 0/
หนังสือมาใหม่

วิถีแห่งไทย...สายธารแห่งปัญญา

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786168064078
เลขเรียก:
 • LC - DS571
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2017

วิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21 0/5
หนังสือมาใหม่

วิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21

ผู้แต่งหนังสือ: วิจารณ์ พานิช
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786169041085
เลขเรียก:
 • LC - LB1051
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2012

วิถีมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 : สู่ภพภูมิใหม่แห่งการพัฒนา 0/1
หนังสือมาใหม่

วิถีมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 : สู่ภพภูมิใหม่แห่งการพัฒนา

ผู้แต่งหนังสือ: ประเวศ วะสี
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786162794681
เลขเรียก:
 • LC - BQ105
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2014

วิถีผู้ชนะฉบับคนเก่งแบบเป็ด How to Be Better at Almost Everything/ Pat Flynn 0/1
หนังสือมาใหม่

วิถีผู้ชนะฉบับคนเก่งแบบเป็ด How to Be Better at Almost Everything/ Pat Flynn

ผู้แต่งหนังสือ: ฟลินน์, แพท
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786168109199
เลขเรียก:
 • LC - BF378
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2020

วิถีของผู้ชนะ ชิงลงมือก่อนได้เปรียบ 0/1
หนังสือมาใหม่

วิถีของผู้ชนะ ชิงลงมือก่อนได้เปรียบ

ผู้แต่งหนังสือ: สมภพ โรจนพันธ์
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786165783927
เลขเรียก:
 • LC - HD30.28
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

วิจัยเชิงคุณภาพทางการศึกษา = Qualitative research in education 0/1
หนังสือมาใหม่

วิจัยเชิงคุณภาพทางการศึกษา = Qualitative research in education

ผู้แต่งหนังสือ: รัตนะ บัวสนธ์
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9789740331285
เลขเรียก:
 • LC - LB1028
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2013

วิจัยการเรียนการสอน 0/10
หนังสือมาใหม่

วิจัยการเรียนการสอน

ผู้แต่งหนังสือ: ประสาท เนืองเฉลิม
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9789740330875
เลขเรียก:
 • LC - LB1028
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

วารสารศาสตร์เบื้องต้น ปรัชญาและแนวคิด 0/2
หนังสือมาใหม่

วารสารศาสตร์เบื้องต้น ปรัชญาและแนวคิด

ผู้แต่งหนังสือ: มาลี บุญศิริพันธ์
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786163140531
เลขเรียก:
 • LC - PN4731
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2018

วัดน้ำบ่อหลวง (วนาราม) : สมบัติวัด ศรัทธาวัด 0/1
หนังสือมาใหม่

วัดน้ำบ่อหลวง (วนาราม) : สมบัติวัด ศรัทธาวัด

ผู้แต่งหนังสือ: สรัสวดี อ๋องสกุล
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9789746728218
เลขเรียก:
 • LC - BQ942
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2013

วัฒนธรรมองค์กร คุณค่าที่หาซื้อไม่ได้แต่สร้างได้ 0/3
หนังสือมาใหม่

วัฒนธรรมองค์กร คุณค่าที่หาซื้อไม่ได้แต่สร้างได้

ผู้แต่งหนังสือ: ณรงค์วิทย์ แสนทอง
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • LC - HD58
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

วัฒนธรรมศึกษาเบื้องต้น = Introducing cultural studies 0/2
หนังสือมาใหม่

วัฒนธรรมศึกษาเบื้องต้น = Introducing cultural studies

ผู้แต่งหนังสือ: วสันต์ ปัญญาแก้ว
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786163982070
เลขเรียก:
 • LC - HM623
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2017

วัคซีนคุ้มภัยคนยุคดิจิตัล : ประเด็นจริยธรรมและข้อควรรู้ทางกฎหมาย 0/5
หนังสือมาใหม่

วัคซีนคุ้มภัยคนยุคดิจิตัล : ประเด็นจริยธรรมและข้อควรรู้ทางกฎหมาย

ผู้แต่งหนังสือ: ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786164072770
เลขเรียก:
 • NLM - HV6773
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2018

ลูกช่างถาม (ตอบไม่ได้ อายแย่เลย) 0/3
หนังสือมาใหม่

ลูกช่างถาม (ตอบไม่ได้ อายแย่เลย)

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9789741323289
เลขเรียก:
 • LC - Q162
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2007

ลำพูนวันนี้ 0/2
หนังสือมาใหม่

ลำพูนวันนี้

ผู้แต่งหนังสือ: ไพลิน กาญจนภานุพันธ์
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786165682893
เลขเรียก:
 • LC - DS589
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2020

ลมหายใจแห่งความสำเร็จ 0/1
หนังสือมาใหม่

ลมหายใจแห่งความสำเร็จ

ผู้แต่งหนังสือ: ภคพร สุขศิริ
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786160827022
เลขเรียก:
 • LC - BF637.S8
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2016

รู้จักประชาคมอาเซียน 0/1
หนังสือมาใหม่

รู้จักประชาคมอาเซียน

ผู้แต่งหนังสือ: วิทย์ บัณฑิตกุล
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786165002042
เลขเรียก:
 • LC - DS520.A873
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2012

รู้ เข้าใจ ใช้แบบทดสอบ 0/1
หนังสือมาใหม่

รู้ เข้าใจ ใช้แบบทดสอบ

ผู้แต่งหนังสือ: นันทา สู้รักษา
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9789740337195
เลขเรียก:
 • LC - LB3060.3
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2018

ราตรีสุดท้าย แห่งราชาธิปไตยในกรุงสยาม 0/1
หนังสือมาใหม่

ราตรีสุดท้าย แห่งราชาธิปไตยในกรุงสยาม

ผู้แต่งหนังสือ: ประเทือง โพธิ์ชะออน
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786163341068
เลขเรียก:
 • LC - DS568
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2014

ราชาศัพท์ 0/1
หนังสือมาใหม่

ราชาศัพท์

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786162351426
เลขเรียก:
 • LC - PL44177.8
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2012

ราชสกุลวงศ์ 0/1
หนังสือมาใหม่

ราชสกุลวงศ์

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9789744175946
เลขเรียก:
 • LC - CS1259
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011

ระบบเครือข่ายเบื้องต้น 0/2
หนังสือมาใหม่

ระบบเครือข่ายเบื้องต้น

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 978616080007
เลขเรียก:
 • LC - QA76.76
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

ระบบคำภาษาไทย 0/2
หนังสือมาใหม่

ระบบคำภาษาไทย

ผู้แต่งหนังสือ: สุนันท์ อัญชลีนุกูล
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9789740338963
เลขเรียก:
 • LC - PL4158
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2019

ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 0/1
หนังสือมาใหม่

ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

ผู้แต่งหนังสือ: โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786160822614
เลขเรียก:
 • LC - QA76.76
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2015

ร้อยใจไทยภักดี พระบรมราชจักรีวงศ์ แผ่นดินไทยบนเส้นทางประวัติศาสตร์ = Tribute to the royal house 0/6
หนังสือมาใหม่

ร้อยใจไทยภักดี พระบรมราชจักรีวงศ์ แผ่นดินไทยบนเส้นทางประวัติศาสตร์ = Tribute to the royal house

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9789377575
เลขเรียก:
 • LC - DS578
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010


สาขาวิชา

  205
  141
  102
  176
  145
  153


ล้างค่า