ตำราพยาธิวิทยา : การตรวจสารเคมีในเลือดและสิ่งส่งตรวจ

 • สถานะ: (0/13) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9789740329213
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 2
 • สำนักพิมพ์: -
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 338 หน้า, 0 cm. (400 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2555
 • เลขเรียก: NLM: QY400 ว237ต
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 000633 - ยืมได้
2 000634 - ยืมได้
3 000635 - ยืมได้
4 000636 - ยืมได้
5 000637 - ยืมได้
6 000638 - ยืมได้
7 000639 - ยืมได้
8 000640 - ยืมได้
9 000641 - ยืมได้
10 000642 - ยืมได้
11 000643 - ยืมได้
12 000644 - ยืมได้
13 000645 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2012
 • จำนวนการยืม: 0