แนวทางการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ รายวิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 3

 • สถานะ: (0/15) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: -
 • เมืองที่พิมพ์:
 • ลักษณทางกายภาพ: 139 หน้า, 0 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2556
 • เลขเรียก: NLM: WY150 น287 เล่มที่: 3
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 1011221 - ยืมได้
2 1011222 - ยืมได้
3 1011223 - ยืมได้
4 1011224 - ยืมได้
5 1011225 - ยืมได้
6 003640 - ยืมได้
7 003641 - ยืมได้
8 003642 - ยืมได้
9 003643 - ยืมได้
10 003644 - ยืมได้
11 003645 - ยืมได้
12 003646 - ยืมได้
13 003647 - ยืมได้
14 003648 - ยืมได้
15 003649 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2013
 • จำนวนการยืม: 0