สูตินรีเวชเชียงใหม่ทันยุค 8

 • สถานะ: (0/8) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786163986672
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-09-25
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • เมืองที่พิมพ์: เชียงใหม่
 • ลักษณทางกายภาพ: 206 หน้า, 29 cm. (800 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2565
 • เลขเรียก: NLM: WP100 ส244
 • Tags (หัวเรื่อง):
obstetrics สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา Gynecology
สูตินรีเวชเชียงใหม่ทันยุค 8

สายพิน พงษธา, บรรณาธิการ

ผู้แต่งร่วม

 • ภูดิศ เจต๊ะวรรณ, บรรณาธิการ
 • อุษณีย์ แสนหมี่, บรรณาธิการ
 • กิตติภัต เจริญขวัญ, บรรณาธิการ

ผู้แต่งนิติบุคคล

 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะแพทยศาสตร์. ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7025051 - ยืมได้
2 7025052 - ยืมได้
3 7025053 - ยืมได้
4 7025054 - ยืมได้
5 7025055 - ยืมได้
6 7025056 - ยืมได้
7 7025057 - ยืมได้
8 7025058 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2022
 • จำนวนการยืม: 0