นายแพทย์มงคล ณ สงขลา ความทรงจำที่เป็น "มงคล" ไม่มีวันสิ้นสุด : หนังสือรวมบันทึกความทรงจำจากเพื่อนพ้องน้องพี่ ในวาระครบรอบ 1 ปี การจากไปของนายแพทย์มงคล (10 ธันวาคม 2564) และวาระครบ 80 ปี ชาตกา

 • สถานะ: (0/2) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786164900769
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 113 หน้า, 21 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2565
 • เลขเรียก: NLM: WZ100 ม12
 • Tags (หัวเรื่อง):
ชีวประวัติ
นายแพทย์มงคล ณ สงขลา ความทรงจำที่เป็น "มงคล" ไม่มีวันสิ้นสุด : หนังสือรวมบันทึกความทรงจำจากเพื่อนพ้องน้องพี่ ในวาระครบรอบ 1 ปี การจากไปของนายแพทย์มงคล (10 ธันวาคม 2564) และวาระครบ 80 ปี ชาตกา

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7025049 - ยืมได้
2 7025050 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2022
 • จำนวนการยืม: 0