นวัตกรรม เครื่องมือประเมินภาวะสุขภาพด้วยการประยุกต์ใช้ความรู้สรีรวิทยาการออกกำลังกายของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ

 • สถานะ: (0/2) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786163147592
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 186 หน้า, 26 cm. (240 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2565
 • เลขเรียก: NLM: QT256 ก258น
 • Tags (หัวเรื่อง):
กายบริหาร -- สรีรวิทยา สมรรถภาพของร่างกาย
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7024884 - ยืมได้
2 7024885 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2022
 • จำนวนการยืม: 0