นวัตกรรมทางอายุรศาสตร์ = Innovations in internal medicine

 • สถานะ: (0/5) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786164881068
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2022-08-31
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • เมืองที่พิมพ์: ปทุมธานี
 • ลักษณทางกายภาพ: 572 หน้า, 26 cm. (800 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2563
 • เลขเรียก: NLM: WB115 น171
 • Tags (หัวเรื่อง):
อายุรศาสตร์ นวัตกรรมทางการแพทย์
นวัตกรรมทางอายุรศาสตร์ = Innovations in internal medicine

ณรงค์กร ซ้ายโพธิ์กลาง, บรรณาธิการ

ผู้แต่งร่วม

 • รัฐกร วิไลชนม์, บรรณาธิการ
 • ปฐมทรรศน์ พันธุมโกมล, บรรณาธิการ
 • พัดชา พงษ์เจริญ, บรรณาธิการ
 • วศิเทพ ลิ้มวรพิทักษ์, บรรณาธิการ
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7024765 - ยืมได้
2 7024766 - ยืมได้
3 7024767 - ยืมได้
4 7024768 - ยืมได้
5 7024769 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2020
 • จำนวนการยืม: 0