การดูแลญาติผู้ดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตเภท : ความท้าทายสําหรับพยาบาลจิตเวช

 • สถานะ: (0/10) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786165868310
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2024-04-01
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: วนิดาการพิมพ์
 • เมืองที่พิมพ์: เชียงใหม่
 • ลักษณทางกายภาพ: 246 หน้า, 26 cm. (320 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2564
 • เลขเรียก: NLM: WY160 พ231ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาลจิตเวชศาสตร์ ผู้ป่วยจิตเภท -- การดูแล
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7024292 - ยืมได้
2 7024293 - ยืมได้
3 7024294 - ยืมได้
4 7024295 - ยืมได้
5 7024296 - ยืมได้
6 7024297 - ยืมได้
7 7024298 - ยืมได้
8 7024299 - ยืมได้
9 7024300 - ยืมได้
10 7024301 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2021
 • จำนวนการยืม: 0