การพยาบาลสำหรับสตรีตั้งครรภ์

 • สถานะ: (6/60) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9789740339250
 • จำนวนการยืม: 6 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2024-04-03
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 2
 • สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 155 หน้า, 26 cm. (190 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2564
 • เลขเรียก: NLM: WY157 ก223ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
การฝากครรภ์ สตรีมีครรภ์ -- การดูแล บริการอนามัยแม่และเด็ก
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7024203 - ยืมได้
2 7024204 - ยืมได้
3 7024205 - ยืมได้
4 7024206 - ยืมได้
5 7024207 - ยืมได้
6 7024208 24 เม.ย. 2024, 15:00 ระหว่างยืม พัชริดา วิจิตรโยธิน
7 7024209 - ยืมได้
8 7024210 - ยืมได้
9 7024211 - ยืมได้
10 7024212 - ยืมได้
11 7024213 - ยืมได้
12 7024214 - ยืมได้
13 7024215 - ยืมได้
14 7024216 - ยืมได้
15 7024217 - ยืมได้
16 7024218 28 เม.ย. 2024, 15:46 ระหว่างยืม อักษราภัค พรมแดง
17 7024219 - ยืมได้
18 7024220 - ยืมได้
19 7024221 - ยืมได้
20 7024222 - ยืมได้
21 7024223 - ยืมได้
22 7024224 - ยืมได้
23 7024225 - ยืมได้
24 7024226 - ยืมได้
25 7024227 - ยืมได้
26 7024228 - ยืมได้
27 7024229 - ยืมได้
28 7024230 - ยืมได้
29 7024231 - ยืมได้
30 7024232 - ยืมได้
31 7024808 - ยืมได้
32 7024809 - ยืมได้
33 7024810 - ยืมได้
34 7024811 - ยืมได้
35 7024812 17 เม.ย. 2024, 00:00 ระหว่างยืม เพ็ญพิชชา กากแก้ว
36 7024813 - ยืมได้
37 7024814 - ยืมได้
38 7024815 1 พ.ค. 2024, 00:00 ระหว่างยืม ดอกอ้อ แก่นลา
39 7024816 - ยืมได้
40 7024817 - ยืมได้
41 7024818 - ยืมได้
42 7024819 - ยืมได้
43 7024820 - ยืมได้
44 7024821 - ยืมได้
45 7024822 29 เม.ย. 2024, 00:00 ระหว่างยืม ญาติกา สีลาดหา
46 7024823 - ยืมได้
47 7024824 - ยืมได้
48 7024825 - ยืมได้
49 7024826 - ยืมได้
50 7024827 - ยืมได้
51 7024828 - ยืมได้
52 7024829 24 เม.ย. 2024, 00:00 ระหว่างยืม พรธิตา ทำสวน
53 7024830 - ยืมได้
54 7024831 - ยืมได้
55 7024832 - ยืมได้
56 7024833 - ยืมได้
57 7024834 - ยืมได้
58 7024835 - ยืมได้
59 7024836 - ยืมได้
60 7024837 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2021
 • จำนวนการยืม: 6