การพยาบาลผู้ที่มีความผิดปกติด้านความคิดและการรับรู้

 • สถานะ: (2/5) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786163145932
 • จำนวนการยืม: 2 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2022-08-09
 • ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 340 หน้า, 26 cm. (310 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2563
 • เลขเรียก: NLM: WY160 อ251ก
 • Tags (หัวเรื่อง):
การพยาบาลจิตเวชศาสตร์ โรคจิต -- การพยาบาล
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7024087 - ยืมได้
2 7024088 25 ส.ค. 2022, 11:31 ระหว่างยืม ธัญชนก คำอ้าย
3 7024089 - ยืมได้
4 7024090 24 ส.ค. 2022, 16:20 ระหว่างยืม พิมพิไล ใจตรง
5 7024091 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2020
 • จำนวนการยืม: 2