ความรอบรู้ด้านสุขภาพ : กระบวนการ ปฏิบัติการ เครื่องมือประเมิน = Health literacy : processes practices evaluation tools

 • สถานะ: (3/8) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786165772761
 • จำนวนการยืม: 3 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด: 2023-01-06
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: ไอดี ออล ดิจิตอล พริ้นท์
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 273 หน้า, 26 cm. (270 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2564
 • เลขเรียก: NLM: WA590 ข171ค
 • Tags (หัวเรื่อง):
สุขภาพ
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7023899 - ยืมได้
2 7024483 - ยืมได้
3 7024484 - ยืมได้
4 7024485 28 ธ.ค. 2023, 00:00 ระหว่างยืม โรชินี อุปรา
5 7024486 - ยืมได้
6 7024487 - ยืมได้
7 7025559 1 มี.ค. 2024, 00:00 ระหว่างยืม กานต์รวี คำชั่ง
8 7025560 9 ก.ย. 2023, 13:26 ระหว่างยืม ยุพเรศ พญาพรหม
 • ปีที่พิมพ์: 2021
 • จำนวนการยืม: 3