เอกสารสืบเนื่องการสัมมนาวิชาการ : การแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อเสริมสร้างนวัตกรรมด้านการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา โดยพัฒนาการปฏิบัติงานที่ดี (Good Practice) วันที่ 17-

 • สถานะ: (0/2) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: กลุ่มพัฒนาการศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ลักษณทางกายภาพ: 267 หน้า, 29 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2557
 • เลขเรียก: LC: สร. อ251
เอกสารสืบเนื่องการสัมมนาวิชาการ : การแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อเสริมสร้างนวัตกรรมด้านการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา โดยพัฒนาการปฏิบัติงานที่ดี (Good Practice) วันที่ 17-

สถาบันพระบรมราชชนก. กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา กลุ่มพัฒนาการศึกษา

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 4000267 - ยืมได้
2 4000268 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2014
 • จำนวนการยืม: 0