พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

 • สถานะ: (0/2) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786165437011
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: หนังสืออ้างอิง
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: รุ่งศิลป์การพิิมพ์
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 252 หน้า, 27 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2562
 • เลขเรียก: LC: DS568
 • Tags (หัวเรื่อง):
ราชาภิเษก -- ไทย พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม -- ไทย
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7023822 - ยืมได้
2 7023823 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2019
 • จำนวนการยืม: 0