เส้นทางสู่วิชาชีพการพยาบาลภายใต้นโยบาย "ใต้สันติสุข" : กรณีศึกษา นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ปีการศึกษา 2550

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2551
 • เลขเรียก: NLM: RES. REP.WY18.5 บ248ส
 • Tags (หัวเรื่อง):
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา - -การศึกษาและการสอน - - วิจัย
เส้นทางสู่วิชาชีพการพยาบาลภายใต้นโยบาย "ใต้สันติสุข" : กรณีศึกษา นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ปีการศึกษา 2550

บุษกร โกมลภมร

ผู้แต่งร่วม

 • ศักรินทร์ สุวรรณเวหา
 • สุวาลี ชูเกียรติ
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 3002378 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2008
 • จำนวนการยืม: 0