เรื่องการจัดการและรับมือกับปัญหาผลกระทบทางสุขภาพจากพนัน

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786168178041
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 42 หน้า, 23 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2562
 • เลขเรียก: LC: สร. ร272
 • Tags (หัวเรื่อง):
สุขภาพ การติดการพนัน การพนัน -- การป้องกัน การพนัน -- ผลกระทบต่อสังคม การพนัน -- ไทย การพนัน
เรื่องการจัดการและรับมือกับปัญหาผลกระทบทางสุขภาพจากพนัน

มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 4000172 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2019
 • จำนวนการยืม: 0