Thai traditional and alternative health profile : Thai traditional medicine, Indigenous medicine and alternative medicine 2014-2016

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786161134822
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาอังกฤษ)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: Department of Thai Traditional and Alternative Medicine
 • เมืองที่พิมพ์: Nonthaburi
 • ลักษณทางกายภาพ: 357 หน้า, 26 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2018
 • เลขเรียก: NLM: WB50.JT3 T364
 • Tags (หัวเรื่อง):
Medicine -- Thai Alternative medicine
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 2001466 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2018
 • จำนวนการยืม: 0