เวชศาสตร์ครอบครัวบนเส้นทางนโยบายปฐมภูมิ : องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาระบบบริการตามหลักการของเวชศาสตร์ครอบครัว

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN:
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
 • เมืองที่พิมพ์: นนทบุรี
 • ลักษณทางกายภาพ: 70 หน้า, 25 cm. (0 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2560
 • เลขเรียก: NLM: WB110 ว252
 • Tags (หัวเรื่อง):
เวชศาสตร์ครอบครัว
เวชศาสตร์ครอบครัวบนเส้นทางนโยบายปฐมภูมิ : องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาระบบบริการตามหลักการของเวชศาสตร์ครอบครัว

สุพัตรา ศรีวณิชชากร, บรรณาธิการ

ผู้แต่งร่วม

 • ประกายทิพ สุศิลปรัตน์, บรรณาธิการ
 • สุกัญญา หังสพฤกษ์, บรรณาธิการ
เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7023703 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2017
 • จำนวนการยืม: 0