อายุรศาสตร์ทันยุค 2558 = Update in internal medicine 2015 : best practice in internal medicine

 • สถานะ: (0/1) ยืมได้
 • ISBN/ISSN: 9786162796326
 • จำนวนการยืม: 0 ครั้ง
 • วันที่ยืมล่าสุด:
 • ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
 • ครั้งที่พิมพ์: 1
 • สำนักพิมพ์: ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • เมืองที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
 • ลักษณทางกายภาพ: 469 หน้า, 26 cm. (390 ฿)
 • ปีที่พิมพ์ (พ.ศ.): 2558
 • เลขเรียก: NLM: WB115 อ225
 • Tags (หัวเรื่อง):
อายุรศาสตร์ -- รวมเรื่อง การรักษาโรค อายุรศาสตร์ การวินิจฉัยโรค
อายุรศาสตร์ทันยุค 2558 = Update in internal medicine 2015 : best practice in internal medicine

พูลชัย จรัสเจริญวิทยา, [และคนอื่นๆ], บรรณาธิการ

เล่มที่ บาร์โคด กำหนดคืน / กำหนดการจอง สถานะการยืม ผู้ยืม
1 7023687 - ยืมได้
 • ปีที่พิมพ์: 2015
 • จำนวนการยืม: 0